Sense gluten

Què és la celiaquia?
És una malaltia en la qual el recobriment intern del budell prim es veu danyat pel consum de blat, civada, ordi i sègol en individus predisposats genèticament.

Com afecta al malalt?
La mucosa intestinal queda danyada, els aliments no són absorbits correctament en el seu recorregut per l’intestí, provocant la manca de nutrients a l’organisme de l’afectat.

Sense lactosa

Què és la intolerància a la lactosa?
És l’incapacitat per a metabolitzar la lactosa (sucre present a la llet i als productes làctics), a causa d’un dèficit de l’enzim responsable de la seva digestió, la lactasa.

Com afecta al malalt?
La intolerància a la lactosa depèn de la sensibilitat de cada persona i és dosidependent, de manera que hi ha la possibilitat que es tingui dèficits de lactasa i no presenti els símptomes típics de la intolerància. Quan aquests apareixen −ho solen fer al cap de 30 minuts de la ingesta de lactosa−, poden ésser moderats o severs.

Ecològics

Què són els productes ecològics?
Són productes elaborats sense utilitzar additius ni elements químics de síntesi. Estan lliures de pesticides, herbicides, adobs químics, estabilitzants, conservants artificials, potenciadors de sabors, derivats de petrolis, hormones, antibiòtics etc.

Perquè consumir-ne?
Conserven totes les seves propietats íntegres. Són més saludables, sans per l’organisme i més rics en vitamines, minerals etc. Fomenten un desenvolupament sostenible. Contribuiexen a l’equilibri biològic i a la millora del medi ambient.