River Andorra · 2006 Premi Fidelitat GUANYADORS landing